IMG_1119-kl

In Galerie Peter Altena bruist het van de activiteiten. Twee Russische kunstschilders, een echtpaar
Kirill Datsouk en Asija Uziakova hebben hun logement gekregen bij de galeriehouder Peter Altena. Zijn atelier is tijdelijk Russische grondgebied. Hier wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding voor de komende tentoonstelling olieverfschilderijen, door hen meegenomen uit Rusland. Ook ontstaan er veel nieuwe schilderijen, vooral in klein formaat omdat dit gezien de tijd en de omstandigheden juist heel aantrekkelijk is. In het atelier wordt er onafgebroken geschilderd, vooral van de avond- tot in de nachtelijke uren. Overdag wordt de planning en de voortgang besproken, materiaal ingekocht, of even naar Alkmaar gegaan waar een afspraak is met de redactie van het gerenommeerde kunstmagazine ‘Palet’. Ook zij kregen Kirill Datsouk in het vizier en willen een artikel aan hem wijden, en nog wel in het december nummer. Beide kunstschilders wonen en werken in St. Petersburg, althans zijn echtgenote Asija. Kirill vliegt de laatste decennia heen en weer door Europa, op een wijze dat doet denken aan de ‘Peredvizhniki’ (Wanderers). Dit zijn Russische rondtrekkende kunstenaars, aan gesloten bij een kunstenaarsvereniging in de jaren 1890. Uit protest tegen de heersende regels van de academies in St. Petersburg zochten zij naar een nieuwe vorm om meer realistisch, naar waarneming te schilderen. Zij besloten dit te doen door reizende tentoonstellingen te organiseren. Die ontwikkeling viel bijzonder genoeg samen met het ontstaan de schilderkolonies in het westen van Europa. Alleen was de insteek anders, niet gedreven vanuit een onvrede, maar uiteindelijk kwamen zij bij hetzelfde doel uit. ‘Het schilderen van de bedrijvigheid van de ambachtslieden uit het dagelijkse leven’. Na de val van het ijzeren gordijn werd duidelijk hoe wijd verspreid er schilderkolonies in Oost Europa zijn geweest. Ook werd toen duidelijk hoe de Russische kunst zich in een compleet isolement had ontwikkeld. De schilderkolonies liepen op hun einde tegen het begin van de eerste wereldoorlog. Pas vanaf 1980 wordt er weer aandacht aan besteed om de schilderkolonies van vroeger de glans en glorie terug te geven van weleer. Plaatsen die dit nu organiseren zijn o.a. Katwijk aan Zee, Domburg, Noordwijk aan Zee, Egmond- en Bergen aan Zee.
Kirill, geboren in 1974, aan de oostkust van Rusland, ging al vroeg naar st Petersburg. Hij kreeg hier een grondige scholing aan de Ilya Repin Academie. Zijn schilderij waarmee hij in 2001 afstudeerde was groot van formaat. Het stelde de daklozenproblematiek voor uit de negentigerjaren van de vorige eeuw. In zijn woorden was dit: ‘het blootleggen van de desolate situatie van de armen en de onverschilligheid of nog erger de mededogenloosheid van de Russische autoriteiten naar hun landgenoten.’ Dit schilderij kreeg de hoogste graad van onderscheiding in Moskou. Als je naar Kirill’s werk kijkt wordt het gelijk duidelijk dat hier een meester aan het werk is. Een echte vertegenwoordiger van de St. Petersburgs school voor het klassieke schilderen. Hij hanteert een penseelvoering van heel klein en fijn naar heel breed en grof. De dynamiek, kleurgebruik, textuur en de compositie leggen de basis voor de emotie die je in het schilderij ziet. In geen geval nadrukkelijk, maar wel voelbaar. Hij noemt dit emotioneel realisme. Kirill Datsouk is niet alleen een uitstekende vakman. Hij begrijpt ook wat de Duitse dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) benoemde in de essentie van alle grote Kunst: ‘ Alle dingen hebben hun geheim, hun stille geheimen. Door die te laten zingen, over te geven aan hun hart zonder te raken, laten ze zien waar het om gaat. Dit is de essentie die Kirill in zijn werk legt.
De tijden van begin twintigste eeuw keren even terug, wanneer de kunstenaars naar de schilder- dorpen komen en zij met een ter plekke gemaakt schilderij, hun verblijf bekostigen.
Een overgeleverd voorbeeld hiervan vindt je nog bij Hotel Spaanders in Volendam. Dat was zo ’n logement. Zij hebben nog een bonte verzameling van kostbare kunstwerken aan de muur hangen.
Die ooit door kunstenaars zijn geschonken als betaling voor hun logement.

Asija Uziakova, geboren in 1976, heeft eveneens een gedegen kunstopleiding genoten in St. Petersburg. Vanaf kinds been, evenals Kirill was zij betrokken bij de kunst. Zij bezocht de Hoge School voor de Kunsten in St. Petersburg. Kreeg les van docenten met klinkende namen, zoals Komilowa en Grigoriew. Zij schildert graag bijzondere objecten en geeft daar een geheel eigen sfeer aan in kleurtoon en schaduwpartijen. In haar werk gaat het om de eigenheid van de verschillende materialen, zoals glas, porselein, in combinatie met fruit en bloemen, om dit op een speciale en subtiele wijze te schilderen. Vanaf 1998 neemt zij deel aan talrijke groepsexposities en schilderfestivals in Rusland en daarbuiten. Haar werken zijn te vinden in galerieën en particuliere collecties in o.a. Rusland, Duitsland, Polen, Macedonië, Griekenland, Frankrijk en Nederland.

IMG_1118-kl