M. Rölling-kl

Galerie Peter Altena, bereidt een expositie voor in het kader van het ’ Nederland – Rusland jaar 2013’. De expositie behelst olieverfschilderijen van een Russisch echtpaar, Kirill Datsouk en Asija Uziakova. De galerie is er trots op om deze beide Russische kunstenaars de gelegenheid te geven hun olieverfschilderijen ten toon te stellen in Baarn. Kirill Datsouk en Asija Uziakova wonen en werken in St. Petersburg. Kirill, is geboren in 1974 in Yuzhno-Sakhalinsk, een plaatsje aan de Oostkust van Rusland op een eiland ten noorden van Japan. Hij groeide op in St. Petersburg en volgde daar zijn opleiding aan de Ilya Repin Academie, waar zijn vader ook docent was. Asija Uziakova is geboren in St. Petersburg in 1976. Zij volgde daar de Hoge School voor Kunst en grafische vormgeving. Beide kunstenaars waren van kinds af aan omringd met kunst. De Russische kunst was in die periode nog niet zo toegankelijk als nu. Na de Perestrojka en de glasnostpolitiek werd het reizen buiten Rusland makkelijker. De Russische kunstschilders komen daardoor meer in aanraking met de westerse kunst. Door de gedegen kunstopleiding van dit echtpaar weten zij de verschillende stromingen op een fantastische wijze te integreren in hun visie over schilderen. Deze vorm heeft veel weg van het post impressionisme. Beide geven daar hun eigen interpretaties aan. Asija Uziakova heeft zich toegelegd op Stillevens met bloemen, fruit en porselein. Zij creëert in haar schilderij een geheel eigen sfeer. Zij speelt met hoge lichten en de schaduwpartijen op heel subtiele wijze. Kirill is ‘all round’ in het schilderen van zijn onderwerp. Dat kan zijn ‘en plein air’, maar ook stilleven en figuratieve voorstellingen. Hij is een voortreffelijke portrettist. In zijn aanpak van het thema gaat het hem om de essentie en stelt daarbij de mens centraal in zijn benadering. Hij is iemand, die alles aan kan. Beide kunstenaars hebben een lange CV ten aanzien van waar zij in het buitenland en in Rusland hebben geëxposeerd. Kirill Datsouk is van de galeriehouder Peter Altena een zeer goede bekende. Samen hebben zij geschilderd in Domburg. Onlangs waren zij nog te zien op het nos-Journaal bij het schilderen van de gestrande Belgische vissersboot in Petten. De expositie in Galerie Peter Altena loopt vanaf 16 november tot en met 31 januari 2014.